Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за априлската испитна сесија е во периодот од 12.04.2022 до 18.04.2022 година, додека испитната сесија е во периодот од 20.04.2022 година до 20.05.2022 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, додека испитните пријави ќе ги доставите пред самиот испит.