ОДЛУКА од ННС од 24.03.2022 г. за определување на термини за полагање на поправен колоквиум на првиот колоквиум

Одлука