Термин за испити за втор циклус студии за предметите:
  • Разузнавање и контраразузнавање (проф.д-р Злате Димовски и проф.д-р Татјана Гергинова) ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12,30 часот со физичко присуство
  • Служби за безбедност и контраразузнавање  (проф.д-р Злате Димовски и проф.д-р Татјана Гергинова)ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12,30 часот со физичко присуство
  • Криминологија и криминална политика ( проф.д-р Миодраг Лабовиќ и проф.д-р Оливер Бачановиќ) ќе се одржи на ден 08.03.2022 година во 11,00 часот со физичко присуство
  • Криминална политика и општествена контрола на криминалот (проф.д-р Оливер Бачановиќ и проф.д-р Наташа Пеовска) 08.02.2022 година во 13,00 часот со физичко присуство
  • Криминалистички истраги  (проф.д-р Злате Димовски и проф.д-р Марина Малиш-Саздовска)ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 19,00 часот – онлине