Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитот по предметот Кривично право- Матријално и процесно
кај проф.д-р Миодраг Лабовиќ и проф.д-р Катерина Крстевска Савовска ќе се одржи на ден 21.02.2022 во 17,30 часот онлајн.