Прелиминарни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право

Резултати

Оценки и консултации кај проф. д-р Наташа Пеливанова на 7.2.2022 година од 10.00-12.00 часот