Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатката м-р Срна Судар, со наслов:

 „ Мека моќ за пристапување на Црна Гора кон Европската Унија во секторот за животна средина

 ќе се одржи на 31.01.2022 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, онлајн преку електронска платформа.