Интегрална снимка од Хибриден форум по повод активностите на УКЛО за борба против корупцијата и судир на интереси на тема „Универзитет без корупција“ што се одржа на Факултетот за безбедност-Скопје на 20.12.2021 година

ЛИНК