Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма  „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопје во ноемвриската испитна сесија, одржан на 24.11.2021 (среда)

Резултати