Се известуваат студентите дека Испитите кај проф. Пеце Николовски закажани за 23.11.2021 година се одлагаат.

Студентите дополнително ќе бидат известени за новиот термин за спроведување на испитите.