РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА


ОДЛУКА за дополнителна ноемвриска сесија во академската 2021/2022 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Одлука

ОДЛУКА за ослободување на студентите-доброволни дарители на крв, од надомест за пријавување на испит во ноемвриска казнена сесија, во академската 2021/2022 г.

Повеќе