Почитувани,
Ви благодариме на Вашата заинтересираност на оваа тема и присуството на вебинарот, како и за активноста и дискусијата за време на вебинарот „Асертивност во комуникација-како да кажеме „НЕ“, кој се одржа под раководство на професорката д-р Драгана Батиќ, психолог-психотерапевт. Се надеваме дека уживавте во текот на предавањето и дека нешто од ова ќе можете да го примените во своето секојденвие.
Во тек е и следниот вебинар за кој ќе бидете благовремено известени.
Со почит,
Психолошко советувалиште на УКЛО