Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за ноемвриската испитна сесија е во периодот од 08.11.2021 до 12.11.2021 година, додека испитната сесија е во периодот од 22.11.2021 година до 10.12.2021 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, додека испитните пријави ќе ги доставите пред самиот испит.