Термини за испити за трет циклус студии
  • Безбедност и меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 29.09.2021 – 12,00 онлине
  • Разузнавачки служби во современите меѓународни односи 30.09.2021 – 12,00 онлине