Термин за испит за втор циклус студии за студиска програма Криминалистика за предметот Криминологија и криминална политика ќе се одржи на ден 05.10.2021 во 12,00 часот с физичко присуство.