Се извесуваат студените дела испитот по предметот Методологија во Априлската испитна сесија се планираза периодот  26 -29.04.2021 година (за што дополнително ќе бидете информирани).

Услов за излегување на испит е изработен Проект (согласно Упатството за изработка на м-р теза).

Проектот треба да е испратен на емаил на предметните професори најдоцна до 17.04.2021 до 23 часот.