Термин за испит за трет циклус студии за предметите:
  • Криминалистика и наука за полицијата 30.09.2021 во 10.00- онлајн
  • Криминологија и кривично право 05.10.2021 во 12,00 со физичко присуство