• Почитувани студенти,
    Со задоволство ве покануваме да учествувате на вебинарот „Ментално здравје и ментално нарушување: нормално и патолошко” (11-06-2021, петок) од 18.00 до 19.00 часот, онлајн, преку платформата GoogleMeet.
    -Учесниците ќе имаат можност да научат повеќе за тоа што е нормално, а што патолошко во поглед на менталното здравје, за стигматизација на лицата кои бараат психолошка помош , како и за тоа како да ја избегнеме автоцензурата доколку имаме психолошки тешкотии.
    -Работилницата ќе ja одржи професор д-р Драгана Батиќ, психолог.
    -Заинтересираните може да се регистрираат на: http://www.psiholoskosovetuvaliste.uklo.edu.mk/