Почитувани студенти од прва година

Ве известуваме дека на сите Вас кои се запишавте на Факултетот за безбедност во прва година во академската 2021/2022 година, Ви се креирани службени емаил адреси на домен @uklo.edu.mk и профил (account) на Microsoft Office 365 пакет.

Во прилог Упатство за активирање и користење.

Упатство за Microsoft office 365

Упатство за новите е-маил адреси на @uklo.edu.mk