Соопштение за спроведување на колоквиуми и испити со физичко присуство на студентите во учебната 2020/21.

Процедури и постапки за заштита од ширењето на КОВИД 19

Повеќе