Почитувани студенти,

Ве известуваме дека согласно Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година, молба/барање за издавање на потребните документи од Факултетот за безбедност може да поднесите во наведените рокови:

1. 28.07.2021 година, од 09 до 13.00 часот,  кај м-р Наташа Витанска во просториите на Факултетот (контакт – 070 342-696)

2. 04.08.2021 година, од 09 до 13.00 часот, кај Слободан Игнатов во просториите на Факултетот (контакт – 070 391-158 )

3. 11.08.2021 година, од 09 до 13.00 часот, кај Слободан Игнатов во просториите на Факултетот  (контакт – 070 391-158 )

Од 16.08.2021 година  Одд на студентски прашања започнува со редовна работа и од тој период, па понатаму поднесувањето и издавањето на бараните документи ќе можете да си ги подигнете дирекно од службата. (контакт – 071 368-365)

Факултет за безбедност