Почитувани студенти,

Ве информираме дека on line наставата во летниот семестар во учебната 2020/21 година почнува на 15.2.2021 година по

РАСПОРЕД објавен на веб страната на Факултетот.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ