М-р Драган Секуловски, Директор на Здружението на новинарите на Македонија и студент на трет циклус студии на Факултетот за безбедност, на 10 мај 2021 година одржа предавање за студентите и вработените на факултетот на тема „Безбедност на новинарите и медиумските работници при известување од настани од висок ризик/ соработка помеѓу новинарите и полицијата”.
Студентите имаа можност да слушнат многу силни пораки за соработката помеѓу медиумските работници и припадниците на полицијата и другите безбедносни служби, но и да разменат искуства на овие актуелни теми.

Факултет за безбедност