Почитувани студенти

Ве известуваме дека поради користење на годишен одмор книжарата на Факултетот нема да работи од 18.05.2021 до 25.05.2021 година, со редовно работно време продолжува од 26.05.2021 година