Почитувани,

Финансискиот модул во iKnow е пуштен и е овозможено негово користење.

Со почит,