На 15-16.12.2020 година ос страна на MARRI регионалниот центар се одржа виртуелна конференција на тема  “Tuning migration procedures to Covid-19: Good practices and way forward,,. Учество на конференцијата оствари и проф. д-р Злате Димовски.