КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2021/2022 година

КОНЕЧНА ЛИСТА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА Факултетот за безбедност – Скопје