ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

РАСПОРЕД НА ON LINE ЧАСОВИ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНА 2020/21 ГОДИНА

Распоред