Кампања за подигнување на свеста на граѓаните

КАМПАЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПАСНОСТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ СРЕДСТВА (НУС) 11.02.2021 година.

За повеќе кликнете МК ВЕКТОР