Документи и акти

Документи и образци

Уплатници

ПОТРЕБНО ДА СЕ УПЛАТИ ЗА ПРВ СЕМЕСТАР ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ

  1. Документи за упис  (900 денари)
  2. Уплата за студирање (6163 денари)
  3.  Инвентар за упис на семестар (750 денари)
  4. УКЛО – развој на универзитетот (1000 денари)
  5. УКЛО – културно уметнички потреби (200)
  6. УКЛО –  студентски гласила (300)

Завршни сметки