СТУДЕНТСКА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Евро-атланската перспектива на Република Македонија – демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската Унија“

Програмски одбор

Вонреден проф. д-р Никола Дујовски, декан,
Проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска,
Проф. д-р Борис Мургоски,
Вонреден проф. д-р Весна Стефановска,
Вонреден проф. д-р Татјана Гергинова,
Вонреден проф. д-р Богданчо Гогов,
Вонреден проф. д-р Драгана Батиќ,
Доц. д-р Марјан Ѓуровски,
Доц. д-р Александар Иванов