СТУДЕНТСКА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Евро-атланската перспектива на Република Македонија – демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската Унија“

Регистрација

Пријавување и доставувње на трудови - 25.03.2019

Пријавувањето студентите можат да го направат на следната адреса:

ФОРМУЛАР за пријавување ФОРМУЛАР
Најдобрите два труда од студентска конференција ќе бидат испратени на големата меѓународна конференција ГЛОБСЕК 2019 година. https://www.globsec.org/