СТУДЕНТСКА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„Евро-атланската перспектива на Република Македонија – демократија, владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската Унија“

Важни датуми

Пријавувањето студентите можат да го направат на следната адреса:

Пријавување и доставување на трудови - 25.03.2019
Известување за прифатени трудови - 30.03.2019
Потврдување на учество - 10.04.2019
Конференција 19 - 20.04.2019.