DEAN’S OFFICE
Предраг Трпески Associate professor Nikola Dujovski, Dr.Sc
DEAN

е-пошта: ndujovski@gmail.com
е-пошта: ndujovski@fb.uklo.edu.mk
тел:  +389 2 2546-211 л. 100
Предраг Трпески Full professor Natasa Pelivanova, Dr.Sc
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

е-пошта: n_pelivanova@yahoo.com
тел:  +389 2 2546-211 л. 300
Предраг Трпески Assistant professor Marjan Gjurovski
ПРОДЕКАН ЗА НАУКА И РАЗВОЈ

е-пошта: mar.gjurovski@gmail.com
е-пошта: mgjurovski@fb.uklo.edu.mk
тел:  +389 2 2546-211 л. 102
Предраг Трпески Associate professor Rade Rajkovcevski, Dr.Sc
ПРОДЕКАН ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

е-пошта: raderaj@yahoo.com
тел:  +389 2 2546-211 л. 101