Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp1234pp
НасловТипПредметДатум
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од одржани испити во јунска сесија по предметите Фискален систем и Даночно работење Резултат Фискален систем
Резултати од одржани испити во јунска сесија по предметите Фискален систем и Даночно работење Резултат Даночно работење
Резултати од Завршен испит Резултат Меѓународен тероризам
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Методика на истражување на финансиски криминал
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Перење на пари
Конечни резултати по предметот Основи на правото и уставно право Резултат Вовед во право и уставно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Впишување на оцена Известување Кривично процесно право
ПОЛОЖЕНИ СТУДЕНТИ НА ПИСМЕНОТО ПОЛАГАЊЕ ПО ЦАРИНСКО РАБОТЕЊЕ НА 19.06.2019 Резултат
Известување Резултат
Резултати Царинско Резултат Царинско работење
Резултати од испит по ,,Криминалистичка методика,, - БФК Скопје Резултат Криминалистичка методика
Резултати од испит од Јунската испитна сесија Резултат Социјална патологија
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Прелиминарни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за испит - 2 декада Известување Кривично процесно право
Прелиминарна листа Резултат Економска криминалистика
Прелиминарна листа Резултат Перење на пари