Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Резултати Резултат Управно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија
Писмена задача Известување Управно право
Резултати од испит - ноември Резултат Криминалистичка психологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од прв и прв поправен колоквиум Резултат Управно право
Подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати Испит - сесија ноември Резултат Царинско работење
Термин за поправен колоквиум Известување Управно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Менаџмент на човечки ресурси
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН Резултат Социјална патологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од прв колоквиум Резултат Управно право
Резултати од првиот колоквиум Резултат Социјална патологија