Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 3
Прелиминарна листа Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од втор колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Viktimologija poseben del Резултат Виктимологија
Основи на виктимологија Резултат Основи на виктимологијата
Втор колоквиум Известување Основи на етика
Резултати од втор колоквиум Резултат Ресторативна правда
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминолошки теории
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од втор колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
Bodovi pred ispit vo januarska sesija Резултат Родови перспективи на криминалот
Резултати од втор колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
Бодови од предавање Резултат Основи на статистика на криминалот
Бодови од предавање Резултат Социологија на политиката
Rezultati od II Kolokvium Резултат Социологија на политиката
Резултати од Колоквиум 2 Резултат Кривично процесно право
Bodovi od 2 kolokvium Резултат Родови перспективи на криминалот