Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Психологија на криминалното однесување
Втор колоквиум по Економска безбедност Известување Економска безбедност
Увид Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од поправен колоквиум Резултат Економско- финансиски криминал
Резултати од априлска сесија-проф. д-р Борис Мургоски Резултат
Термин за есеј-Методика на истражување на мал.делинквенција Известување
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Конечна ранг листа Резултат Вовед во право и уставно право
Термин за писмена активност и часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 2
Термин за писмена активност и часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 4
Термин за есеј Известување Човекови права и слободи
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка техника
Планинарска тура по Специјално физичко образование Известување Специјално физичко обарзование
Резултати од есеј Резултат Правосуден систем
РЕЗУЛТАТИ прв колоквиум Резултат Психологија на комуникации
Известување на поправен колоквиум - проф. д-р Светлана Николоска Известување
Резултати од прв попарвен колоквиум Резултат Правосуден систем
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 4
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам