Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Термин за впишување на оценки кај проф.д-р Борис Мургоски Известување
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Родови перспективи на криминалот
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА Резултат Сообраќајна деликвенција
Резултати јунска испитна сесија Резултат Децата жртви на криминал
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Човекови права и слободи
Термин за впишување на оценки кај доц. д-р Марјан Ѓуровски Резултат
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 1
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Криминалистичка методика
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Економско- финансиски криминал
Резултати од испит Резултат Психологија на комуникации
Впишување на оцена - проф. д-р Никола Дујовски Известување
Бодовна листа по јунска сесија Резултат
Бодовна листа по јунска сесија Резултат Родови перспективи на криминалот
Бодовна листа по јунска сесија Резултат Човекови права и слободи
Резултати и известување Резултат Психологија на криминалното однесување
Пенологија Резултат Пенологија
Малолетничка Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Конечни резултати од завршен испит по предметот Правосуден систем 2 декада Резултат Правосуден систем