Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 3
Известување Известување Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарна листа Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати Втор колоквиум предмет Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно право за права на човекот
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно хуманитарно право
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од втор колоквиум Резултат Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Виктимологија Резултат Виктимологија
Втор колоквиум Известување Полициска етика со деонтологија
Втор колоквиум Известување Основи на етика
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Разузнавање и разузнавачки служби“ Резултат Разузнавање и разузнавачки служби
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од втор колоквиум Резултат Психологија на комуникации
Резултати од втор колоквиум Резултат Психологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од втор колоквиум - 17.01.2019 Резултат Меѓународно јавно право