Соопштенија за студиска програма Безбедност 120 ЕКТС
pp12pp
НасловТипПредметДатум
Априлска испитна сесија - втор циклус Резултат
Заверка и запишување на семестар Известување
Пријавување за априлска сесија Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ - ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Распоред за испити- втор циклус студии Резултат
ИСПИТНА СЕСИЈА Известување
Известување Известување
Ноемвриска испитна сесија - втор циклус Распоред на полагање
Датум за испит Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Настава на втор циклус студии Известување
О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
пријавување на втор циклус на студии Резултат
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Резултат
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - ЈУНСКА СЕСИЈА Резултат
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Известување за упис на семестар Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
POKANA ZA RABOTILNICA Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Јануарска испитна сесија Известување
Термини за испити втор циклус Резултат