Соопштенија за студиска програма СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТ
pp1234pp
НасловТипПредметДатум
Априлска испитна сесија - втор циклус Резултат
Одлука за усвојување на извештај за подобност на тема и определување на ментор - Соња Дамевска Одлука
Заверка и запишување на семестар Известување
Пријавување за априлска сесија Известување
Резултати од Испитот по предметот "Разузнавачки служби" Резултат
Одлука за усвојување на извештај за изработка на специјалистички труд - Тони Ангелески Одлука
Одлука за усвојување на извештај за изработка на специјалистички труд - Весна Димова Одлука
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ - ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Распоред за испити- втор циклус студии Резултат
ИСПИТНА СЕСИЈА Известување
Известување Известување
Известување Известување
Ноемвриска испитна сесија - втор циклус Распоред на полагање
О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии - ЧЕТВРТ уписен рок Одлука
Презентација на изборни предмети Известување
Настава на втор циклус студии Известување
О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Септемвриска испитна сесија - втор циклус Распоред на полагање
Испит Дипломатија и меѓународна безбедност Резултат Дипломатија и меѓународна безбедност
пријавување на втор циклус на студии Резултат