Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
ПРИЈАВИ СЕ ЗА АНКЕТАР! Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Впишување на оценка Известување
Конечна листа со бодови на студенти кои го слушаа предметот Основи на еконоомија во учебна 2018/2019 Резултат Основи на економија
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Полиција и меѓународно хуманитарно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј Известување Меѓународно јавно право
Termin za esej Известување Полициско право и примена на овластувања
Termin za esej Известување Полиција и човекови права
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
РЕЗУЛТАТИ ОД СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА 2019 - проф. д-р Миодраг Лабовиќ Резултат Организиран криминал и корупција
РЕЗУЛТАТИ ОД СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА 2019 - проф. д-р Миодраг Лабовиќ Резултат Криминологија
РЕЗУЛТАТИ ОД СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА 2019 - проф. д-р Миодраг Лабовиќ Резултат Кривично право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Термин за впишување на оценки кај проф.д-р Борис Мургоски Известување
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА Резултат Сообраќајна деликвенција
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА Резултат Сообраќајна криминалистика
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Полиција и човекови права
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Полициско право и примена на овластувања