Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна домапна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно јавно право
Резултати -Прв колоквиум-12.1.2018 година Резултат Основи на правото и уставно право
Термин за прв колоквиум Известување Полиција и јавност
Термин за прв колоквиум - потсетување Известување Кривично процесно право
Материјал за прв колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Термин за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Rezultati od evidencijata za prisustvo na nastavata Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за прв колоквиум Известување Кривично процесно право
Настава со вонредни студенти Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Настава за вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за менторска настава Известување Меѓународно право за права на човекот
Одлука за ноемвриска сесија Одлука
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Безбедност во приватниот сектор
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија