Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Термин за пишување есеј е 2.10.2018 година во 12 часот во канцеларија бр.11 Известување Вовед во полициски науки
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Конечни резултати Резултат Социологија на безбедноста
Конечна ранг листа Резултат
Прелиминарни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарна листа Резултат Социологија на безбедноста
Прелиминарна листа - Втор уписен рок Резултат
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 1
Конечна ранг листа БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ Резултат
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 1
Прелиминарна листа - ПРВ УПИСЕН РОК Резултат
Rezultati od ispit Резултат Социологија на безбедноста
Конечни резултати од јунска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Решение за почеток со работа на студиската програма Резултат
Прелиминарни резултати од јунска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Термини за земање оценки Известување Англиски јазик 1