Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp12345678pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Резултати од втор колоквиум Резултат Институции на ЕУ
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународни односи
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународни односи
Резултати од втор колоквиум - 17.01.2019 Резултат Меѓународно јавно право
Прелиминарни резултати од континуирана проверка Резултат Основи на правото и уставно право
Материјал за втор колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Термин за настава со вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право
Термин за самостојна (домашна) работа - есеј - февруарска сесија Известување Меѓународно јавно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Безбедносна култура
Резултати од есеj Резултат Основи на правото и уставно право
Известување за менторска настава и писмена активност Известување Англиски јазик 2
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Термини за часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Известување за писмена активност Известување Англиски јазик 1
Известување за менторска настава и писмена активност по англиски јазик 2 Известување Англиски јазик 2
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Термин за есеј Известување Основи на правото и уставно право