Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати oд втoр колоквиум Резултат Безбедносни стратегии и менаџмент
Резултати oд втoр колоквиум Резултат Криминалистичко разузнавање
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА ОДРЖАН НА 17.05.2018 Резултат Основи на економија
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Меѓународна заштита на животната средина
Резултат од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Konecni bodovi so ocenka od ispit Резултат Полиција и човекови права
Термин за втор колоквиум Известување Психологија на криминалното однесување
Резултати од втор колоквиум по предметот Организиран криминал и корупција одржан на 14.05.2018 Резултат
Резултати од втор колоквиум по предметот Криминологија одржан на 16.05.2018 Резултат Криминологија
Прелиминарна бодовна листа Резултат Современи безбедносни системи
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Полиција и меѓународно хуманитарно право
Прелиминарна листа - јунска сесија Резултат Меѓународно договорно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Втор колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Резултати од втор колоквиум Резултат Современи безбедносни системи
Прелиминарна листа - јунска испитна сесија Резултат Меѓународно право за права на човекот
Прелиминарна листа - јунска испитна сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резулатати од втор колоквиум - 14.05.2018 Резултат Полиција и меѓународно хуманитарно право
Резултати од втор колоквиум - 14.05.2018 Резултат Меѓународно договорно право
Термин за втор колоквиум Известување Тероризам и методика на истражување на тероризам