Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 3
Известување Известување Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарна листа Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Прелиминарна листа Резултат Еколошка криминалистика
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно право за права на човекот
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Прелиминарна листа - февруарска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од втор колоквиум Резултат Методика на истражување на компјутерски криминал
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Виктимологија и Основи на виктимологија Резултат
Термин за втор колоквиум Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Термин за втор колоквиум Резултат Полиција и јавност
Втор колоквиум Известување Полициска етика со деонтологија
Втор колоквиум Известување Основи на етика
Резултати од втор колоквиум Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2
Резултати од одржаниот втор колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка психопатологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Еколошка криминалистика