Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати од испитот по предметот Информациски технологии одржан на 07.09.2018 Резултат
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Царинско работење
Резултати од испит септември 2018 - 1 декада Резултат Методика на истражување на компјутерски криминал
Термин за испит - 2-ра декада Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за испит Известување Кривично процесно право
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Термин за анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати испит Резултат Економска криминалистика
Резултати од испит Резултат Царинско работење
Резултати од испит Резултат Основи на менаџментот
Подигање на оцена Известување Кривично процесно право
Термин за анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од одржаниот испит - БФК Охрид Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Конечни резултати од завршен испит 11.6.2018 година Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право