Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp123pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од испит Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од прв поправен Резултат Европско право
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Основи на економија и економско-финансиски криминал
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Светлана Николоска Известување
Резултати од прв колоквиум Резултат Меѓународни организации и интеграции
Термин за поправен колоквиум Известување Англиски јазик 1
Термини за поправен колоквиум кај проф. д-р Злате Димовски Известување
Резултати од прв колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Термин за поправен Известување Основи на економија и економско-финансиски криминал
Резултати од прв колоквиум Резултат Европско право
Резултати по Основи на економија и економско-финансиски криминал Резултат Основи на економија
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Цане Мојаноски Известување
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Настава Основи на економија Известување Основи на економија
Известување за настава Известување Европско право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Прелиминарни резултати од испит Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна бодовна листа Резултат Вовед во криминалистика
Прелиминарна РАНГ ЛИСТА Резултат Вовед во право и уставно право