Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Збирен табеларен приказ Резултат Безбедност во приватниот сектор
Прелиминарна бодовна листа Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Резултати од 2 колоквиум Резултат Економска криминалистика
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедност во приватниот сектор
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Еколошка криминалистика
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
РАНГ ЛИСТА Резултат Управно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ Резултат Еколошка криминалистика
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Царинско работење
пишување писмената задача (решение) Известување Управно право
Посета на Државен инспекторат за заштита на животната средина Известување Еколошка криминалистика
Резултат Резултат Економска криминалистика
Анализа на случај Резултат Кривично процесно право
Резултати Кривично право Резултат Кривично право
Конечни резултати од априлска сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од одржаниот испит по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Впишување на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати по Еколошка криминалистика-априлска сесија Резултат Еколошка криминалистика