Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Поправен колоквиум Известување Ресторативна правда
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории
Прв колоквиум Резултат Хумана безбедност
Прв колоквиум Резултат Цивилна заштита
Прв поправен колоквиум Распоред на полагање Колективни системи за безбедност
Прв поправен колоквиум Распоред на полагање Колективни системи за безбедност
Rezultati od I Kolokvium Резултат Социологија на политиката
Rezultati od I Kolokvium Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно договорно право
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно право за права на човекот
Термин за самостојна домашна работа - есеј (ноемвриска сесија) Известување Меѓународно јавно право
Резултати од одржаниот прв колоквиум по предметот „Национална безбедност“, на ден, 12.11.2018. Резултат Национална безбедност
Прв колоквиум Известување Хумана безбедност
Термин за прв колоквиум Известување Полиција и јавност
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Материјал за прв колоквиум Известување Меѓународно јавно право
Термин за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Rezultati od poseta nastava Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Настава за вонредни студенти Известување Меѓународно јавно право