Соопштенија за студиска програма СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТ
pp12pp
НасловТипПредметДатум
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Распоред на полагање
Менторска настава на втор циклус на студии Известување
Јануарска испитна сесија Известување
Презентација на изборни предмети. Резултат
Нови термини за испит Резултат
Термин за давање на оценки и дополнителни консултации Резултат
Распоред за настава на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
Термини за испити втор циклус Резултат
Ноемвриска испитна сесија Известување
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Резултат
Термини за испити Распоред на полагање
Потребни документи за пријавување Резултат
КОНКУР С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Известување
Распоред на испити Распоред на полагање
Термин за давање на оценки за предметот Кризен менаџмент Известување Кризен менаџмент
Термин за давање на оценки за предметот Современи теории и системи за безбедност Известување Современи теории и системи за безбедност
Термин за давање на оценки за предметот Безбедносни стратегии Известување Безбедносни стратегии
Резултати од испит по предмет Современи теории и системи за безбедност Резултат Современи теории и системи за безбедност