Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прв колоквиум Известување Хумана безбедност
Термин за прв колоквиум Известување Полиција и јавност
Термин за прв колоквиум - потсетување Известување Кривично процесно право
Термин за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Термин за прв колоквиум Известување Кривично процесно право
Настава со вонредни студенти Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Известување за презакажување на часовите Известување Англиски јазик 3
СООПШТЕНИЕ Известување Корпоративна безбедност
СООПШТЕНИЕ Известување Корпоративна безбедност
Konecni bodovi so ocenka od septemvriska sesija Резултат Човекови права и слободи
2018-19 - КПП - Криминологија и криминална политика - План за реализација на наставата Материјали Кривично процесно право
Konecni rezultati so ocenka po septemvriska sesija Резултат
Ocenka po ispit vo septemvriska sesija Резултат Родови перспективи на криминалот
Конечни резултати Резултат Превенција на криминалитетот
Прелиминарни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Правосуден систем
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Правосуден систем
Резултати од испит прва декада Резултат Организиран криминал и корупција