Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
Пријавете се за истражувач Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Известување
Термин за испит - Криминологија и кривично право Известување
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТОТ ВО ЈУНИ Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Работилница со наслов: „КАКО СЕ ПИШУВА НАУЧЕН ТРУД?“ Известување
Pokana za rabotilnica Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
Криминалистика и наука за полицијата Известување
Известување за упис на семестар Известување
Термин за испит за трет циклус студии за испитот Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право Известување
Термин за испит - Методологија на истражување на безбедносни појави Известување
POKANA ZA RABOTILNICA Резултат
СООПШТЕНИЕ ЗА НАСТАВА Известување
Предавање по задолжителниот семинар по Етика во научно истражувачката работа Известување
Менторска настава по предметот Безбедност и меѓународно јавно Известување
Безбедност и меѓународно јавно право Известување