Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од прв колоквиум - 15.11.2018 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од прв колоквиум - 15.11.2018 Резултат Меѓународно право за права на човекот
Поправен колоквиум Известување Социологија на политиката
Поправен колоквиум Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Резултати од прв колоквиум Резултат Сообраќајна криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедност во сообраќајот
Прелиминарна листа Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Еколошка криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Поправен колоквиум Известување Ресторативна правда
Поправен колоквиум Известување Криминолошки теории
Прв колоквиум Резултат Хумана безбедност
Прв колоквиум Резултат Цивилна заштита
Прв поправен колоквиум Распоред на полагање Колективни системи за безбедност
Прв поправен колоквиум Распоред на полагање Колективни системи за безбедност
Rezultati od I Kolokvium Резултат Социологија на политиката
Rezultati od I Kolokvium Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави