Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Справување со конфликти
Bodovi od 2 kolokvium Резултат Полиција и човекови права
Збирен табеларен приказ Резултат Систем на приватна безбедност
Прелиминарни резултати Резултат Криминалистичка тактика 1
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од втор колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Прелиминарна бодовна листа Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Bodovna lista Резултат Полиција и човекови права
Резултати од втор колоквиум Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА СТУДЕНТИ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА 2017/2018 Резултат Основи на економија
Термин за испит Известување Превенција на криминалитетот
Резултати од 2 колоквиум Резултат Економска криминалистика
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 2
Прелиминарна ранг листа Резултат ОБСЕ и европска безбедност
Резултати од втор колоквиум Резултат Систем на приватна безбедност
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 4
Прелиминарна ранг листа Резултат Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Безбедносни стратегии и менаџмент
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Меѓународна заштита на животната средина