Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати и известување Резултат Криминалистичка психопатологија
Резултати од февруарска сесија Резултат Специјално физичко обарзование
Јануарска сесија Резултат Полициска етика со деонтологија
Резултати од испит Резултат Психологија на криминалното однесување
Континуирана шроверка Резултат Основи на правото и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Основина правото и уставно право - 14.1.2019 Резултат Основи на правото и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Основи на правото и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Основи на правото и уставно право
Резултати по Основи на економија Резултат Основи на економија
Резултати од завршен испит - 14.02.2019 Резултат Меѓународно право за права на човекот
Резултати од завршен испит - 14.02.2019 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од февруарска сесија Резултат Меѓународен тероризам
Резултати од февруарска сесија Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Резултати од февруарска сесија Резултат Криминалистичка тактика 1
Оценки Известување Кривично процесно право
Известување за консултации Известување Меѓународно јавно право
Прелиминарни резултати од испит Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна листа Полициска етика јануари 2019 Резултат Полициска етика со деонтологија